دانلود آلبوم استاد حشمت رجب زاده و بهمن فریادرس بنام هه و ناز با ریپ اختصاصی از نوای لری Heshmat Rajabzadeh - He Ve Naz

دانلود آلبوم جدید و فوق العاده زیبا و استثنایی از استاد حشمت رجب زاده و بهمن فریادرس بنام هه و ناز با فرمتهای WAVو FLACو MP3 کیفیت 320 و 128

برای دانلود کاورها در اندازه ی واقعی بر روی عکسها کلیک کنید

He_Ve_Naz1.jpg    He_Ve_Naz2.jpg       

 

He_Ve_Naz3.jpg       He_Ve_Naz4.jpg

He_Ve_Naz5.jpg      He_Ve_Naz6.jpg

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ شده همراه با کاورها با فرمت WAV

لینک مستقیم یک

لینک مستقیم دو

لینک مستقیم سه

لینک غیر مستقیم (MediaFire)

لینک غیر مستقیم (PicoFile)

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با فرمت WAV لینک مستقیم

DELE SAR VE HAVA.wav

AVAZ VA KAMANCHEH.wav

YE SHO.wav

 DOPA.wav

 AVAZ E VASHT.wav

SAZ E BARO.wav

SHOGHE E VESAL.wav

HE VE NAZ.wav

 SHO E SHADI.wav

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با فرمت WAV لینک غیر مستقیم (PicoFile)

DELE SAR VE HAVA.wav

AVAZ VA KAMANCHEH.wav

YE SHO.wav

 DOPA.wav

 AVAZ E VASHT.wav

SAZ E BARO.wav

SHOGHE E VESAL.wav

HE VE NAZ.wav

 SHO E SHADI.wav

دانلود کل آلبوم همراه باکاور دریک فایل زیپ شده با فرمت Flac با کیفیت عالی

لینک مستقیم

لینک غبر مستتقیم یک (mediafire)

لینک غیر مستتقیم دو (PicoFile)

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت Flac High با کیفیت بالا

DELE SAR VE HAVA.flac

AVAZ VA KAMANCHEH.flac

YE SHO.flac

 DOPA.flac

 AVAZ E VASHT.flac

SAZ E BARO.flac

SHOGHE E VESAL.flac

HE VE NAZ.flac

 SHO E SHADI.flac

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک غیر مستقیم فرمت Flac High با کیفیت بالا

DELE SAR VE HAVA.flac                                                 

AVAZ VA KAMANCHEH.flac

YE SHO.flac

 DOPA.flac

 AVAZ E VASHT.flac

SAZ E BARO.flac

SHOGHE E VESAL.flac

HE VE NAZ.flac

 SHO E SHADI.flac

دانلود کل آلبوم همراه با کاور با لینک مستقیم فرمت M4A کیفیت بالا

لینک مستقیم یک

لینک مستقیم دو

لینک مستقیم سه

لینک غیرمستقیم یک (MediaFire)

لینک غیرمستقیم دو (PicoFile)

لینک غیرمستقیم سه (TrainBit)

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت M4A کیفیت بالا

DELE SAR VE HAVA.m4a

AVAZ VA KAMANCHEH.m4a

YE SHO.m4a

DOPA.m4a

AVAZ E VASHT.m4a

SAZ E BARO.m4a

SHOGHE E VESAL.m4a

HE VE NAZ.m4a

SHO E SHADI.m4a

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک غیر مستقیم فرمت M4A کیفیت بالا(Picofile)

DELE SAR VE HAVA.m4a

AVAZ VA KAMANCHEH.m4a

YE SHO.m4a

DOPA.m4a

AVAZ E VASHT.m4a

SAZ E BARO.m4a

SHOGHE E VESAL.m4a

HE VE NAZ.m4a

SHO E SHADI.m4a

دانلودکل آلبوم همراه باکاور دریک فایل زیپ شده با لینک مستقیم کیفیت 320

لینک مستقیم 1

لینک مستقیم 2

لینک مستقیم 3

لینک مستقیم 4

لینک مستقیم 5

 لینک غیر مستقیم 1

لینک غیر مستقیم2

لینک غیر مستقیم3

لینک غیر مستقیم4


دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی وبا لینک مستقیم فرمت MP3 کیفیت 320

DELE SAR VE HAVA.mp3                                                

AVAZ VA KAMANCHEH .mp3

YE SHO.mp3

 DOPA.mp3

 AVAZ E VASHT.mp3

SAZ E BARO.mp3

 SHOGHE E VESAL.mp3

 SHO E SHADI.mp3

HE VE NAZ.mp3

 

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم شماره 2 با کیفیت 320

DELE SAR VE HAVA.mp3

AVAZ VA KAMANCHEH .mp3

YE SHO.mp3

DOPA.mp3

AVAZ E VASHT.mp3

SAZ E BARO.mp3

SHOGHE E VESAL.mp3

SHO E SHADI.mp3

HE VE NAZ.mp3

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی وبا لینک مستقیم فرمت MP3 کیفیت 320 شماره 3

DELE SAR VE HAVA.mp3                                                

AVAZ VA KAMANCHEH .mp3

YE SHO.mp3

 DOPA.mp3

 AVAZ E VASHT.mp3

SAZ E BARO.mp3

 SHOGHE E VESAL.mp3

HE VE NAZ.mp3

 SHO E SHADI.mp3

 

  دانلود آهنگهای آلبوم به صورت تکی و با لینک غیر مستقیم کیفیت 320 - شماره یک

DELE SAR VE HAVA.mp3

AVAZ VA KAMANCHEH.mp3

YE SHO.mp3

DOPA.mp3

AVAZ E VASHT.mp3

SAZ E BARO.mp3

SHOGHE E VESAL.mp3

SHO E SHADI.mp3

HE VE NAZ.mp3

 دانلود آهنگهای آلبوم به صورت تکی و با لینک غیر مستقیم کیفیت 320 - شماره دو

DELE SAR VE HAVA.mp3

AVAZ VA KAMANCHEH.mp3

YE SHO.mp3

DOPA.mp3

AVAZ E VASHT.mp3

SAZ E BARO.mp3

SHOGHE E VESAL.mp3

SHO E SHADI.mp3

HE VE NAZ.mp3

 دانلود کل آلبوم همراه با کاور در یک فایل زیپ شده با لینک مستقیم کیفیت 128

لینک مستقیم یک

لینک مستتقیم دو

لینک مستقیم سه

لینک غیر مستقیم یک

لینک غیر مستقیم دو

لینک غیر مستقیم سه

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم کیفیت 128

DELE SAR VE HAVA.mp3

AVAZ VA KAMANCHEH.mp3 

YE SHO.mp3

DOPA.mp3

AVAZ E VASHT.mp3

SAZ E BARO.mp3

SHOGHE E VESAL.mp3

HE VE NAZ.mp3

SHO E SHADI.mp3

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم کیفیت 128 شماره ی 2

DELE SAR VE HAVA.mp3

AVAZ VA KAMANCHEH.mp3 

YE SHO.mp3

DOPA.mp3

AVAZ E VASHT.mp3

SAZ E BARO.mp3

SHOGHE E VESAL.mp3

HE VE NAZ.mp3

SHO E SHADI.mp3

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک غیر مستقیم کیفیت 128

DELE SAR VE HAVA .mp3

AVAZ VA KAMANCHEH.mp3

YE SHO.mp3

DOPA.mp3

AVAZ E VASHT.mp3

SAZ E BARO.mp3

SHOGHE E VESAL.mp3

HE VE NAZ.mp3

SHO E SHADI.mp3

 


/ 0 نظر / 397 بازدید