آلبوم فوق العاده زیبا و استثنایی مرحوم استاد شامیرزا مرادی بنام موسیقی لرستان با سه فرمت MP3, M4A, FLAC

آلبوم زیبا از شامیرزا مرادی بنام موسیقی لرستان با سه فرمت MP3, M4A, FLAC

Professor Shah Mirza Moradi(Music Of Lorestan ,Regional Music Of Iran

و با کیفیت عالی (بصورت اختصاصی از نوای لری)

سرنا :: استاد شامیرزا مرادی Sorna::Professor ShahMirza Moradi                     

دهل:: رضا مرادی            Dohol::Reza Moradi

Shamirza.jpg


دانلود کاورها

Shamirza.jpg 

Shamirza1.jpg

دانلود کل آلبوم همراه با کاور در یک فایل زیپ شده با فرمت FLAC با کیفیت عالی

لینک مستقیم

لینک غیر مستقیم یک(Medifire)

لینک غیر مستقیم دو(Picofile)

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت FLAC و با کیفیت عالی

Shirin Khosro (Sangin Sama).Flac

Sepa.Flac

Dopa.Flac

Oshari (Ashayeri).Flac

Shanah Shaki (Shaneh Larzan).Flac

Savar Bazi.Flac

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی بل لینک غیر مستقیم با فرمت FLAC و با کیفیت عالی

Shirin Khosro (Sangin Sama).Flac

Sepa.Flac

Dopa.Flac

Oshari (Ashayeri).Flac

Shanah Shaki (Shaneh Larzan).Flac

Savar Bazi.Flac

دانلود کل آلبوم همراه با کاور در یک فایل زیپ شده با فرمت M4A با کیفیت بالا

لینک مستقیم یک

لینک مستقیم دو

لینک مستقیم سه

لینک غیر مستقیم یک (Mediafire)

لینک غیر مستقیم دو (Picofile)

لینک غیر مستتقیم سه(Trainbit)

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت M4A با کیفیت بالا

Shirin Khosro (Sangin Sama).m4a

Sepa.m4a

Dopa.m4a

Oshari (Ashayeri).m4a

Shanah Shaki (Shaneh Larzan).m4a

Savar Bazi.m4a

 دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک غیر مستقیم فرمت M4A با کیفیت بالا

Shirin Khosro (Sangin Sama).m4a

Sepa.m4a

Dopa.m4a

Oshari (Ashayeri).m4a

Shanah Shaki (Shaneh Larzan).m4a

Savar Bazi.m4a

دانلود کل آلبوم همراه با کاور در یک فایل زیپ شده با فرمت MP3 با کیفیت 320

لینک مستتقیم یک

لینک مستقیم دو

لینک مستقیم سه

لینک مستقیم چهار

لینک غیر مستقیم یک (Mediafire)

 لینک غیر مستقیم دو (Picofile)

لینک غیر مستقیم سه(Trainbit)

 

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت MP3 با کیفیت 320

Shirin Khosro (Sangin Sama).mp3

Sepa.mp3

Dopa.mp3

Oshari (Ashayeri).mp3

Shanah Shaki (Shaneh Larzan).mp3

Savar Bazi.mp3

 

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک غیر مستقیم فرمت MP3 و با کیفیت 320

(Picofile)

Shirin Khosro (Sangin Sama).mp3

Sepa.mp3

Dopa.mp3

Oshari (Ashayeri).mp3

Shanah Shaki (Shaneh Larzan).mp3

Savar Bazi.mp3

دانلود کل آلبوم همراه با کاور در یک فایل زیپ شده با فرمت MP3 با کیفیت 128

لینک مستقیم یک

لینک مستقیم دو

لینک غیر مستقیم سه

لینک غیر مستقیم یک (Mediafire)

لینک غیر مستقیم دو (Picofile)

لینک غیر مستقیم سه (trainbit)

 دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت MP3 با کیفیت 128

Shirin Khosro (Sangin Sama).mp3

Sepa.mp3

Dopa.mp3

Oshari (Ashayeri).mp3

Shanah Shaki (Shaneh Larzan).mp3

Savar Bazi.mp3

 دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت MP3 با کیفیت 128

Shirin Khosro (Sangin Sama).mp3

Sepa.mp3

Dopa.mp3

Oshari (Ashayeri).mp3

Shanah Shaki (Shaneh Larzan).mp3

Savar Bazi.mp3

/ 0 نظر / 31 بازدید