دانلود آلبوم جدید فوق العاده زیبا و استثنایی استاد مهران غضنفری بنام هاوار با ریپ اختصاصی از نوای لری

دانلود آلبوم جدید فوق العاده زیبا و استثنایی استاد مهران غضنفری بنام هاوار بافرمتهای WAV,FLACو MP3 با کیفیت 320 و128 لینک مستقیم و کیفیت عالی

Masadigh.jpg

Havar1.jpg


Masadigh.jpg

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ شده با لینک مستقیم با فرمت WAV با کیفیت عالی

لینک مستقیم یک

لینک مستقیم

لینک غیر مستقیم یک(MediaFire)

لینک غیر مستقیم دو (PicoFile)

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم با فرمت WAV با کیفیت عالی

01 ZamenAhoo.wav

02 KhalijFars.wav

03Taneye.wav

04 BiCheragh.wav

05 ZameKari.wav

06 Havar.wav

07 Avaz Sarikhani.wav

08 HamnavaziKamanchehTonbak.wav

09 Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami.wav

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک غیر مستقیم با فرمت WAV کیفیت عالی(PicoFile)

01 ZamenAhoo.wav

02 KhalijFars.wav

03Taneye.wav

04 BiCheragh.wav

05 ZameKari.wav

06 Havar.wav

07 Avaz Sarikhani.wav

08 HamnavaziKamanchehTonbak.wav

09 Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami.wav

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ شده با لینک مستقیم با فرمت FLAC با کیفیت عالی

لینک مستقیم یک

لینک مستقیم

Uplooder

لینک غیر مستقیم یک(MediaFire)

لینک غیر مستقیم دو (PicoFile)

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ شده با لینک مستقیم با فرمت FLAC با کیفیت عالی

01 ZamenAhoo.flac

02 KhalijFars.flac

03Taneye.flac

04 BiCheragh.flac

05 ZameKari.flac

06 Havar.flac

07 Avaz Sarikhani.flac

08 HamnavaziKamanchehTonbak.flac

09 Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami.flac

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک غیر مستقیم با فرمت FLAC کیفیت عالی(PicoFile)


01 ZamenAhoo.flac

02 KhalijFars.flac

03Taneye.flac

04 BiCheragh.flac

05 ZameKari.flac

06 Havar.flac

07 Avaz Sarikhani.flac

08 HamnavaziKamanchehTonbak.flac

09 Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami.flac

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ شده با لینک مستقیم با فرمت MP3 کیفیت 320

لینک مستقیم یک

لینک مستقیم

لینک غیر مستقیم یک (MediaFire)

لینک غیر مستقیم دو (PicoFile)

Uplooder

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت MP3 کیفیت 320

Zamen Ahoo.mp3

Khalj Fars.mp3

Taneye Del.mp3

Bi Cheragh.mp3

Zame Kari.mp3

Havar.mp3

Avaz Sarikhani.mp3

Hamnavazi Kamancheh Tonbak.mp3

Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami .mp3

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت MP3 کیفیت 320 لینک شماره دو

Zamen Ahoo.mp3

Khalj Fars.mp3

Taneye Del.mp3

Bi Cheragh.mp3

Zame Kari.mp3

Havar.mp3

Avaz Sarikhani.mp3

Hamnavazi Kamancheh Tonbak.mp3

Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami .mp3

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک غیر مستقیم فرمت MP3 کیفیت 320 (PicoFile)

Zamen Ahoo.mp3

Khalj Fars.mp3

Taneye Del.mp3

Bi Cheragh.mp3

Zame Kari.mp3

Havar.mp3

Avaz Sarikhani.mp3

Hamnavazi Kamancheh Tonbak.mp3

Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami .mp3

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ شده با لینک مستقیم با فرمت MP3 کیفیت 128

لینک مستقیم یک

لینک مستقیم دو

لینک مستقیم سه

لینک غیر مستقیم یک (MediaFire)

لینک غیر مستقیم دو (PicoFile)

uplooder

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت MP3 کیفیت 128

Zamen Ahoo.mp3

Khalj Fars.mp3

Taneye Del.mp3

Bi Cheragh.mp3

Zame Kari.mp3

Havar.mp3

Avaz Sarikhani.mp3

Hamnavazi Kamancheh Tonbak.mp3

Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami .mp3

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک مستقیم فرمت MP3 کیفیت 128 لینک شماره دو

Zamen Ahoo.mp3

Khalj Fars.mp3

Taneye Del.mp3

Bi Cheragh.mp3

Zame Kari.mp3

Havar.mp3

Avaz Sarikhani.mp3

Hamnavazi Kamancheh Tonbak.mp3

Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami .mp3

دانلود آهنگهای آلبوم بصورت تکی با لینک غیر مستقیم فرمت MP3 کیفیت 128 (PicoFile)

Zamen Ahoo.mp3

Khalj Fars.mp3

Taneye Del.mp3

Bi Cheragh.mp3

Zame Kari.mp3

Havar.mp3

Avaz Sarikhani.mp3

Hamnavazi Kamancheh Tonbak.mp3

Tanboor Bikalam Memory Of Emamgholi Emami .mp3

Masadigh.jpg

/ 0 نظر / 236 بازدید